Buro van Roosmalen

Geestelijke gezondheidszorg, Werknemerszorg en Re-integratie

Welkom

Buro van Roosmalen GGZ is een behandelcentrum voor geestelijke gezondheid én een wetenschappelijk onderzoekscentrum. In samenwerking met de universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Gent koppelen we zoveel als mogelijk behandelingen aan wetenschappelijk onderzoek. Onze behandelprogramma's zijn gebaseerd op bewezen effectiviteit en worden zoveel als mogelijk protocollair uitgevoerd. We werken vraaggericht en altijd in overleg en met inspraak van de cliënt. Gastvrijheid en een persoonlijke benadering staan daarbij voorop.

Buro van Roosmalen WCT biedt diverse diensten ten behoeve van werknemerszorg, coaching en training.

Ons laatste nieuws volgt u makkelijk via Facebook en Twitter